Românii din străinătate care plănuiesc să revină în țară și care vor să-și înscrie copii în sistemul de învățământ românesc trebuie să urmeze o serie de pași.

O parte dintre aceștia au copiii de vârstă școlară sau de grădiniță, așa că tranziția poate fi uneori dificilă, potrivit stiridiaspora.

Înscrierea în sistemul școlar românesc necesită echivalarea studiilor străine. Până la finalizarea procedurii de echivalare, elevii sunt înscriși ca audienți. Activitatea elevilor audienți este consemnată în cataloage provizorii; toate evaluările și prezențele vor fi trecute în cataloagele de clasă în urma recunoașterii și echivalării studiilor în străinătate.

Alegerea nivelului clasei la care se înscrie copilul ca audient se face de către o comisie de instructori care predau la nivelul de studiu specificat sau de către părinți, decizie asumata prin semnătură, potrivit Ghidului de întoarcere în țară.

În România, grădinițele de stat sunt gratuite. Cererea de înscriere la grădinița trebuie sa conțină:

  • copie a certificatului de naștere al copilului;
  • copie a actului de identitate al părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal;
  • dosar medical completat conform normeloraviz epidemiologic;
  • hotărâri judecătorești relevantedocumente care să confirme îndeplinirea criteriilor generale sau speciale de selecție a celor trei instituții de învățământ alese;
  • adeverințe de venit ale părinților sau alte documente care să ateste venitul familiei pentru grădinițele cu program prelungit și săptămânal.

Pentru înscrierea în clasa pregătitoare, părinții/ tutorele legal trebuie să indice unitatea școlară la care este alocată strada de domiciliu.

Documentele de înscriere în clasa pregătitoare:

  • online sau la secretariatul școlii, o cerere de înscriere standard;
  • o copie verificată a certificatului de naștere al copilului de la școală;
  • o copie a cărții de identitate a părintelui, confirmată de secretariatul școlii pe baza originalului;
  • o copie a documentului prin care Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (sau Centrul desemnat pentru Municipiul București) comunică dezvoltarea psihosomatică a copilului – dacă este cazul;

Informațiile din formularul standard de înscriere sunt introduse într-un program informatic pentru validare și poate fi aleasă doar o singură școală, potrivit sursei citate.