Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii a fost promulgată, joi, de preşedintele Klaus Iohannis.

Actul normativ prevede şi abrogarea articolului 4 din Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA. Acesta stabilea constituirea Comisiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/ SIDA – organizată ca organism interministerial fără personalitate juridică.

Potrivit formei transmise spre promulgare, Legea privind reforma în domeniul sănătăţii prevede că din bugetul Ministerului Sănătăţii se asigură fondurile necesare şi pentru: cheltuieli pentru asigurarea mentenanţei heliporturilor, achiziţia de echipamente pentru heliporturi, reparaţii heliporturi, salariile personalului care deserveşte heliporturile. Normativul de personal pentru
deservirea heliporturilor se stabileşte de către Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Afacerilor Interne prin ordin comun.

De asemenea, „personalul didactic medico-farmaceutic din universităţi care au în structură facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate beneficiază de integrare clinică în unităţile şi instituţiile din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, în unităţile medicale din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, în unităţile şi instituţiile medicale din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi în spitale şi cabinete
private”.

De aceleaşi prevederi beneficiază şi medicii specialişti/ primari care sunt asistenţi universitari pe perioadă determinată, pe perioada cât au această calitate. Ministerul Sănătăţii va aduce în concordanţă structurile aferente în vederea asigurării normelor de integrare clinică.

Totodată, spitalele se pot asocia între ele sau cu alte instituţii de învăţământ medical superior acreditate, precum şi cu alte instituţii medicale acreditate în vederea constituirii unor consorţii medicale, cu personalitate juridică, conform dispoziţiilor legale în scopul derulării în comun de activităţi medicale, cercetare ştiinţifică, investiţii în infrastructură, achiziţii de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele asemenea, precum şi alte activităţi specifice unităţilor sanitare respective.

De asemenea, sunt aduse şi modificări privind componenţa Consiliului de Administraţie din spitalele publice.

Forma spre promulgare a Legii a fost redactată la 18 mai, iar pe 30 mai Avocatul Poporului a transmis CCR o sesizare de neconstituţionalitate. Obiecţia a fost respinsă de Curtea Constituţională, ca fiind neîntemeiată, în 14 septembrie, informează agerpres.