Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea, la 14 decembrie 2022, a 67 de ani de la admiterea României în Organizația Națiunilor Unite, prin adoptarea de către Adunarea Generală a organizației a rezoluției A/RES/995 (X), și transmite că diplomația română va continua să promoveze consolidarea multilateralismului ca pilon de bază al politicii externe, se arată într-un comunicat remis caleaeuropeana.ro.

„Astăzi, ordinea internațională bazată pe norme, precum și valorile și principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite sunt supuse unor provocări fără precedent, în condițiile războiului ilegal, nejustificat și neprovocat al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Acest război a generat și, respectiv, amplificat crize multiple cu implicații regionale și globale, subliniind importanța sprijinirii și consolidării multilateralismului eficient, precum și a apărării ordinii internaționale bazată pe reguli și a dreptul internațional.

Atașamentul profund al țării noastre față de Organizația Națiunilor Unite și implicarea în consolidarea multilateralismului, inclusiv la nivelul Națiunilor Unite, atât de necesară în contextul global actual, reprezintă unul dintre pilonii de bază ai politicii externe a României, iar diplomația română va continua să promoveze consecvent obiectivele acesteia, în efortul de a sprijini progresul către o lume mai sigură, mai liberă și mai prosperă.

România va acționa, ca și până în prezent, împreună cu partenerii săi, în spiritul multilateralismului eficient și va acorda o importanță semnificativă identificării răspunsurilor globale pentru întărirea valorilor democratice, a respectului pentru drepturile și libertățile fundamentale ale omului și a ordinii internaționale bazate pe reguli, pentru dezvoltarea unor economii durabile și a unor societăți reziliente, echitabile și incluzive, în care „nimeni nu este lăsat în urmă”. Printre eforturile în acest sens se numără și participarea țării noastre la eforturile colective de îndeplinire a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030 și a obligațiilor stabilite prin Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Atașamentul țării noastre pentru valorile și activitatea Organizației Națiunilor Unite au fost exprimate și prin mesajul ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu prilejuit de marcarea Zilei Organizației Națiunilor Unite, la 24 octombrie”, precizează sursa citată.