Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea care majorează salariile personalului plătit din fonduri publice şi ale funcţionarilor publici parlamentar. Parlamentul a eliminat, în urma unei decizii a Curţii Constituţionale, mai multe texte care se referă la majorări acordate personalului şi funcţionarilor din mai multe ministere și a păstrat majorări doar pentru funcţionarii publici parlamentari.

Mai exact, parlamentarii au introdus în proiectul de lege că salariile de bază ale personalului din serviciile Parlamentului se stabilesc la nivelul maxim de salarizare aflat în plată în cadrul Camerei Deputaţilor sau Senatului, după caz, corespunzător fiecărei funcţii şi gradaţii de vechime în muncă”.

Astfel, condiţiile de vechime în specialitate necesară pentru ocuparea funcţiilor publice parlamentare de conducere din structurile de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi Senatului se stabilesc de către Birourile permanente reunite ale celor două Camere.

Proiectul mai prevede ca vechimea minimă în specialitate necesară pentru ocuparea funcţiilor publice parlamentare de execuţie se stabileşte de către Birourile permanente reunite ale celor două Camere, la propunerea secretarilor generali ai Camerei Deputaţilor şi Senatului, scrie hotnews.

Totodată, detaşarea sau transferul funcţionarului public parlamentar se dispune doar în cadrul autorităţilor publice sau al instituţiilor publice cărora li se aplică prezenta lege”. Prin excepţie, detaşarea sau transferul se poate dispune de pe funcţia publică parlamentară şi pe o funcţie publică generală, cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezenta lege.

Deputaţii au mai stabilit că „salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim”.

Proiectul de lege a fost adoptat iniţial de Parlament în luna mai anul curent, dar USR a sesizat Curtea Constituțională. La finalul sesiunii legislative, pe 20 decembrie Camera Deputaţilor l-a adoptat cu modificările de mai sus ,în calitate de for decizional.