România este profund angajată în promovarea şi implementarea politicii europene privind egalitatea de şanse, a agendei europene privind femeile, precum şi a Convenţiei ONU referitoare la eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, afirmă premierul Nicolae Ciucă.

Şeful Executivului a susţinut, luni seară, o alocuţiune la Gala „Women in Economy”, organizată de Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, potrivit agerpres.

„În numele Guvernului României îmi revine onoarea de vă adresa felicitările, dar şi mulţumirile noastre pentru aportul dumneavoastră substanţial la tot ceea ce a devenit societatea românească în ultimii ani. O societate tot mai incluzivă, mai coezivă, deschisă către inovare şi progres şi, nu în ultimul rând, cu respect crescut faţă de egalitatea de gen.

Vă mulţumesc, totodată, stimate doamne pentru implicarea susţinută în economia României şi în educaţia copiilor noştri, dar şi pentru valorificarea oportunităţilor oferite de politicile şi fondurile europene de care România beneficiat în ultimii ani.

Aş dori să subliniez faptul că România este profund angajată în promovarea şi implementarea politicii europene privind egalitatea de şanse, a agendei europene privind femeile, pacea şi securitatea, precum şi a Convenţiei ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor”, a declarat Nicolae Ciucă.

Premierul a punctat faptul că Europa a traversat, în ultimii ani, provocări fără precedent care întăresc mai mult ca oricând nevoia de „unitate şi solidaritate” la nivel european şi de „abordare orizontală a problematicii egalităţii de şanse”.

„De altfel toate crizele curente, criza energetică, creşterea preţurilor, războiul din Ucraina implică aspecte de gen care afectează, cu precădere, femeile, ceea ce dovedeşte că egalitatea de gen şi drepturile femeilor trebuie să rămână un obiectiv prioritar pe agenda politică naţională şi europeană”, a precizat Ciucă.

În planul măsurilor guvernamentale, acesta a menţionat că zeci de mii de femei au fost sprijinite prin schemele de granturi finanţate din fonduri europene aferentei perioadei de programare 2014-2020, aşa încât numărul femeilor antreprenor a crescut cu peste 100.000 din anul 2014 până în prezent.

„Pentru perioada 2021-2027, România a urmărit valorificarea tuturor oportunităţilor, atât prin crearea cadrului strategic naţional în domeniul egalităţii de şanse şi violenţei domestice, cât şi prin intervenţiile dedicate la nivelul programelor finanţate din fonduri europene. Prin Politica de Coeziune şi prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), dedicăm peste 9 miliarde de euro mediului de afaceri pentru investiţii în activităţi care favorizează creşterea economică şi crearea de locuri de muncă durabile, din care peste 100 de milioane euro sunt ţintite direct pentru sprijinul femeilor în sfera antreprenoriatului, în domeniul educaţiei sau a incluziunii sociale.

Aceste intervenţii vor conduce la creşterea participării femeilor pe piaţa muncii, cât şi la creşterea competenţelor şi valorificarea potenţialului acestora în domenii economice prioritare”, a spus prim-ministrul.