Un nou mecanism de ajutor dedicat românilor vulnerabili a fost confirmat oficial în România, este vorba de aproximativ 2000 de euro pentru conectarea la rețelele de apă și canalizare pentru cei cu venituri mici.

Principalul criteriu de acordare a 1900 de euro menționați mai sus este venitul familiilor sau persoanelor dintr-o locuință pentru care se solicită ajutorul. Venitul lunar net trebuie să fie mai mic decât salariul minim brut pe țară. La momentul de față vorbim de 3000 de lei. Este important de reținut că finanțarea nerambursabilă a efortului de conectare este indirectă. Banii nu ajung la proprietarul locuinței, ci direct la furnizorul de servicii, operatorii de apă și canalizare pentru efectuarea lucrărilor. Important este însă să faci o cerere până la sfârșitul lunii iunie.

Românii vulnerabili care stau la casă și au nevoie de bani pentru branșarea sau racordare la rețelele publice, locale sau regionale, de apă și canalizare, până la 26 iunie, trebuie să depună o cerere de finanțare în cadrul celei de a doua runde de atragere de fonduri, urmând ca apoi, cu banii primiți în cadrul programului Prima Conectare, să facă branșarea solicitanților la rețelele de apă și canalizare.

 

Ghidul de finanțare se regăsește în Ordinul Ministrului Mediului nr.2605/2022 și stabilește că, în cazul românilor cu venituri mici, pot fi acoperiți până la 1900 de euro fără TVA din cheltuielile de branșare sau racordare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau canalizare. În acest scop, cei interesați vor trebui să se adreseze operatorilor locali sau regionali de apă și canalizare, pentru a beneficia de măsura de sprijin. Așadar, banii nu vor ajunge direct la persoanele cu venituri mici, ci, din suma amintită, vor fi plătiți operatorii locali pentru branșarea unei gospodării.

În scopul facilitării acestui program, AFM a creat o aplicație informatică pentru Prima Conectare. Aceasta poate fi utilizată până pe 26 iunie ora 23:59, de către operatorii de servicii de utilități publice/ operatorii regionali de servicii de utilități publice din sectorul de apă/ apă uzată care vor să depună cereri de finanțare.

Condițiile de acordare a acestui ajutor pentru persoanele fizice sunt următoarele:

 

  • să fie o persoană singură cu venituri reduse/ face parte dintr-o familie cu venituri reduse (media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie);
  • are domiciliul într-o gospodărie neracordată/ nebranșată la sistemul public de alimentare cu apă și/ sau canalizare și se află pe rata teritorială a unității administrativ teritoriale care a delegat operatorului de utilități gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și/ sau de canalizare, în baza unui contract de delegare a gestiunii;
  • își exprimă acordul cu privire la participarea în cadrul Programului, respectiv acordul cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților și realizarea lucrărilor necesare pentru racordarea/ branșarea gospodăriei în care locuiește la sistemul centralizat de canalizare/ alimentare cu apă.

Terenul pe care vor face lucrările de branșare/racordare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • să fie liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului, cu excepția cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară;
  • să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;
  • să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

Sursa playtech.ro