Comisia Europeană propune măsuri pentru o coordonare digitală mai intensă a sistemelor de securitate socială pentru a facilita șederea, munca și călătoriile în străinătate ale europenilor.

Comunicarea stabilește acțiuni menite să facă accesul mai rapid și mai simplu la serviciile de securitate socială la nivel transfrontalier, utilizându-se din plin instrumentele digitale și reducându-se sarcina administrativă pentru cetățeni și întreprinderi, informează caleaeuropeana.

Faptul că oamenii pot trăi, pot lucra și pot studia în alte state membre ale UE reprezintă o realizare esențială și piatra de temelie a pieței unice a UE. Normele UE garantează că cetățenii nu au de suferit din perspectiva prestațiilor de securitate socială eligibile și că întreprinderile se pot implica cu ușurință în afaceri în alte țări. Digitalizarea facilitează aplicarea acestor norme pentru cetățeni, reducând în același timp sarcina pentru întreprinderi și administrații”, a menționat Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor.

Potrivit unui comunicat al instituției, aceasta va îmbunătăți schimburile de informații între instituțiile naționale de securitate socială și va accelera recunoașterea și acordarea prestațiilor eligibile la nivel transfrontalier.

Astfel, cetățenilor europeni le va fi mai ușor să locuiască, să lucreze și să călătorească în străinătate, întreprinderilor le va fi mai ușor să își desfășoare activitatea în alte țări ale UE și administrațiilor naționale să își coordoneze sistemele de securitate socială la nivel transfrontalier.

De asemenea, emiterea și verificarea documentelor de atestare a dreptului la prestații implică costuri.

Comisia invită statele membre:

  • să accelereze implementarea la nivel național a schimbului electronic de informații privind securitatea socială (EESSI), astfel încât acesta să fie pe deplin operațional până la sfârșitul anului 2024 în întreaga Europă. EESSI digitalizează schimburile dintre instituțiile naționale de securitate socială, pentru a renunța la procedurile pe suport de hârtie, care iau mult timp și sunt greoaie.
  • să ofere proceduri integral online pentru o coordonare mai intensă a sistemelor de securitate socială, pentru a facilita și mai mult deplasarea și munca în străinătate a cetățenilor și pentru a le asigura accesul rapid la prestațiile eligibile. Statele membre se pot baza pe Regulamentul privind portalul digital unic, care prevede furnizarea integral online a unor proceduri administrative importante către cetățeni și întreprinderi până cel târziu la 12 decembrie 2023.
  • să se implice pe deplin în activitățile-pilot legate de pașaportul european de securitate socială (ESSPASS), care explorează modalități de simplificare a eliberării și verificării drepturilor de securitate socială ale cetățenilor la nivel transfrontalier.
  • să depună eforturi în vederea introducerii portofelelor UE pentru identitatea digitală (EUDI), care le vor permite cetățenilor UE să dețină versiuni digitale ale documentelor de atestare a dreptului la prestații, cum ar fi cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS), facilitând verificarea instantanee a acestor documente de către instituțiile de securitate socială, inspectoratele de muncă și furnizorii de servicii medicale.